Młodzi twórcy – nominacje z UG. Głosuj na naszych

- Klaudiusz Grabowski – historyk (absolwent Wydziału Historycznego), historyk sztuki, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (seminarium prof. E. Kizika) - Maciej Wiktor – absolwent Wydziału Filologicznego (filologia rosyjska, specjalizacje: wiedza o teatrze, wiedza o filmie) oraz Wydziału Nauk Społecznych (psychogia, specjalizacja: psychologia społeczna). doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego…