Nowy numer Panoptikum Film Literacy in Poland

 Numer tematyczny „Panoptikum” poświęcony edukacji filmowej w Polsce ma ambicje wyczerpującego opisu najważniejszych wątków i zagadnień organizujących myślenie o edukacji filmowej w Polsce. Znajdujące się w części pierwszej teksty rekapitulują historyczne uwarunkowania edukacji filmowej w Polsce, kształtujące ją koncepcje i próby realizacji – zarówno w programach szkolnych jak i poza…

Mapowanie Północy

spotkanie promocyjne czasopisma Panoptikum 24 listopada 2017 piątek g. 13:45-15:00 Sala 022, Budynek Neofilologii UG Mapowanie Północy – spotkanie promocyjne czasopisma Panoptikum – prowadzenie dr Sebastian Jakub Konefał Numer Panoptikium pod tytułem Mapowanie Północy to próba nakreślenia mapy zbyt mało, zdaniem redakcji czasopisma, eksplorowanych terytoriów współczesnej twórczości filmowej i telewizyjnej…

Panoptikum nr 15 (22) 2016 Szok transformacji

Panoptikum nr 15 (22) 2016 Szok transformacji. Gdyby pokusić się o wyszukanie jednego porównania, które jest najczęściej używane w odniesieniu do okresu transformacji, byłby to niewątpliwie „Dziki Zachód”. Metafora ta pojawia się nie tylko w tekstach popularnonaukowych i publicystycznych, ale nawet w rodzimych filmach dotyczących przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych…

Panoptikum: Deleuze. Łączenia

  Panoptikum nr 13 (20) 2014 Między „czas się wywichnął” a „czas wypadł z ram”. Wprowadzenie do recepcji myśli Gillesa Deleuze’a w polu kultury audiowizualnej Twórczość filozoficzna Gillesa Deleuze’a (1925-1995) rozpościera się między biegunem postmodernistycznym a modernistycznym. Tak postawiona hipoteza nie łączy się z przyjęciem klucza chronologicznego w obrębie publikowanych prac autora Fałdy. Leibniz a barok, ale jest raczej…

Panoptikum 12 (19) 2013 – DOKUMENTALIZACJE

spis treści  Panoptikum nr 12 (19) 2013 Spis Rzeczy Panoptycznych     Konwergencje: gatunek, rodzaj, metamedium Alexandra Juhasz Dokument na YouTubie. Porażka bezpośredniego kina sloganu Annabelle Honess Roe Nieobecność, nadmiar i rozwinięcie epistemologiczne: w poszukiwaniu ram badawczych dla dokumentu animowanego Katarzyna Żakieta Horror paradokumentalny – próba charakterystyki gatunku Cinema vérité po latach Bartosz Zając La vérité? Quelle…

Panoptikum: Widz – użytkownik – twórca. Spotkanie w Bibliotece Manhattan

4 października 2013 godz. 18:00 Redakcja "Panoptikum" oraz Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR zapraszają na spotkanie promocyjne numeru "Widz - użytkownik - twórca", w którym udział wezmą Grażyna Świętochowska, Monika Bokiniec, Julia Gierczak, Bartek Filip (redakcja czasopisma) oraz Sławomir Czarnecki z Instytutu Kultury Miejskiej Podczas spotkania przewidziana jest promocyjna sprzedaż najnowszego…

Call for papers Panoptikum 12 (19) 2013

Drodzy Autorzy! Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów do aktualnie przygotowywanego numeru. Dokumentalizacje fiction/non-fiction – granice kreacji i inscenizacji w dokumencie scripted/non-scripted – scenariusz w praktyce dokumentalnej found footage paradokumentalne – odzyskiwanie kronik filmowych, potencjał i struktura archiwaliów w kinie współczesnym (Guy Maddin, Johan Grimonprez i in.) mockumentary (cel, przyczyny popularności,…

Panoptikum nr 11 (17) 2012 Widz – użytkownik – twórca

Poligamiczny status „tego, który patrzy” na narracyjne i nienarracyjne formy audiowizualne, struktury fikcjonalne i niefikcjonalne jest nie tylko świadectwem procesu stopniowej emancypacji poszczególnych „ogniw”, ale wskazuje na ich potencjalną interaktywność. Współczesny widz emigruje z terytorium teorii, która determinowała jego zdolności motoryczne, czyniła go polem działań sił libidialnych bądź ideologicznych, definiowała…

Panoptikum nr 10 (17) 2011 Wstęp: (r)ewolucje telewizyjne

Wydaje się, że w zasadzie każda refleksja nad telewizją będzie obecnie nabierała charakteru historycznego, nawet jeśli dotyczy zjawisk najnowszych. Samo medium ulega bowiem tak głębokiej transformacji, że staje się czymś innym niż tradycyjnie rozumiana telewizja. Tego typu przeobrażeniom towarzyszą zwykle rozmaite problemy terminologiczne i metodologiczne. Obrazuje je na przykład przejście…