Konsul z Ambasady USA na Uniwersytecie Gdańskim

Konsul z Ambasady USA na Uniwersytecie Gdańskim

23 października 2018 roku, wtorek, godzina 10:00

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, aula B

Sopot, Armii Krajowej 119

Wstęp wolny

 

Konsul z Ambasady USA na Uniwersytecie Gdańskim

 

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu,

zapraszają na spotkanie z dyplomatą amerykańskim.

Pan Konsul Brian Selman przedstawi 3 możliwości wyjazdowe do USA skierowane do studentów:

– praktyki i staże studenckie oraz dla absolwentów w okresie 1 roku po

ukończeniu studiów

– studia drugiego stopnia – możliwości dofinansowania oraz proces

aplikacyjny

– programy wymiany wakacyjnej, niekolidujące z zajęciami w trakcie roku

akademickiego

 

Prelegenci:

Brian Selman, Vice Consul, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Brian Selman jest dyplomatą w randze Vice Konsula w Ambasadzie Stanów

Zjednoczonych w Warszawie. Jest to jego pierwsza placówka dyplomatyczna w

której pełni służbę jako pracownik Departamentu Stanu USA. Brian przebywał

już wcześniej w Europie jako student oraz nauczyciel języka angielskiego –

trzykrotnie mieszkał w Rosji w miastach Moskwa, Santk Petersburg oraz

Vladimir. Przed dołaczeniem do korpusu dyplomatycznego, pracował na

Politechnice w Teksasie jako Doradca do spraw Studiów Zagranicznych. Pan

Konsul posiada dwa tytuły licencjackie – Russian Studies oraz International

Relations, oraz skończone studia magisterskie z zakresu Russian, East

European and Eurasian Studies na Uniwersytecie w Teksasie.

 

Marek Witkowski,  ambasador programów wakacyjnych, Camp Counselors USA – Poland
Marek Witkowski od 10 lat zajmuje się wyjazdami studentów i uczniów do

Stanów Zjednoczonych. Osobiście zatrudnił 514 osób; współpracuje z 1134

pracodawcami na terenie USA. Jest ekspertem w 3 obszarach: studia w USA, szkoła

średnia w Stanach oraz programy wymiany wakacyjnej. Doradza studentom jak

wykorzystać pobyt w Stanach do budowania kariery zawodowej.

Więcej informacji:http://bit.ly/konsulUSAnaUG