Back to Top ↑

Przeczytaj poprzedni wpis:
Warsztaty teatralne metodą Meisnera

“Acting is behaving truthfully under imaginary circumstances” - Granie jest autentycznym  zachowywaniem się w danych wyimaginowanych warunkach.  “You know it’s...

Zamknij